Epilepsia

CBD má v liečbe epilepsie určite svoje miesto.

Výskum CBD v súvislosti s epilepsiou je zatiaľ na začiatku

CBD má v liečbe epilepsie určite svoje miesto.

Epilepsia spočíva v opakujúcich sa záchvatoch mozgovej disfunkcie, ktoré sú podmienené nadmernými výbojmi mozgových neurónov. Najznámejším prejavom epilepsie je záchvat, pre ktorý sú charakteristické: strata vedomia, zmätenosť, kŕče. Jedná sa teda o významné antikonvulzívum, ktoré má zároveň neuroprotektívne účinky. Viaceré zdroje tiež udávajú zníženú úmrtnosť spôsobenú epilepsiou.

Staršia štúdia, na ktorej sa podieľal aj R. Mechoulam – chemik, ktorému sa prisudzuje objav, respektíve prvé izolovanie THC – pod názvom „Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers andepileptic patients“ dokazuje, že ďalšie testy môžu priniesť prevratné objavy. V tejto mikroštúdii sa vedci rozhodli v druhej fáze, po úvodnom testovaní, podať 15 dobrovoľníkom trpiacim epilepsiou 200-300 mg CBD extraktu na dennej báze, prípadne placebo, aby mohli porovnať vplyv psychiky a účinku látky. Testy ukázali, že z 8 pacientov, ktorým bolo podané CBD, až 4 nepocítili žiadny prejav epilepsie po dobu testovania. 3 dobrovoľníci potvrdili čiastočné zlepšenie prejavov, stav jedného z pacientov zostal nezmenený.

 

Význam CBD pri epilepsii podškrtuje najmä fakt, že WHO = Svetová zdravotnícka organizácia píše o účinkoch CBD vo svojom reporte a tiež, že jediný schválený liek s CBD je práve na epilepsiu.

 

Ako pomôže CBD pri epilepsii:

Znižuje vstrebávanie kyseliny GABA

Pôsobenie CBD na hladinu kyseliny GABA, ktore nízké hodnoty v tele sú spojené s výskytom záchvatov.

CBD mení spôsob komunikácie nervových buniek

Vďaka tomu CBD dokáže zvýšiť účinnosť ostatních liekov na liečbu epilepsie.

Stabilizuje funkciu iontových kanálov v tele

Správna funkcia týchto kanálov je pre správnu orgánov nevyhnutná.

Upokojenie, kvalitný spánok

CBD spôsobí celkové upokojenie, kvalitný spánok a tým dostatok energie na život.

Použitie CBD produktov

Všetky informácie uvedené na tejto stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto stránky poskytované, slúžia iba ku vzdelávacím účelom. Žiadna z informácií uvedených na tejto stránke nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nie je možné takúto informáciu používať ako lekársku radu, či odporúčanú liečbu. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené, či nedovolené užívanie omamných, či psychotroplných látok, či páchanie inej nezákonnej činnosti. 

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Získajte informácie o CBD a o pripravovaných akciách z prvej ruky.